Privacy verklaring

Middels deze website verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze bezoekers. Middels ons privacy verklaring lichten wij toe welke gegevens wij (mogelijk) verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten u heeft. Onze privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren.

Bezoekgegevens
Wij houden bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat wij deze gebruiken. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Contact- of aanmeldformulier
Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of wanneer u een e-mail aan ons stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wijzigingen van deze verklaring
Wij wijzen u erop dat deze verklaring van tijd tot tijd zonder voorafgaande aankondiging kan worden gewijzigd. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over onze privacy verklaring, kunt u contact met ons opnemen:

Remarketeer
Maashaven Z.Z. 2
3081 AE Rotterdam
Telefoon: 084-0036595
Email: info@remarketeer.nl

Wanneer wij u kunnen helpen met toegang tot, rectificatie van of verwijdering van uw persoonsgegevens dan vernemen wij dit graag.